اره های دی والت
دی والت برای متخصصان ساختمانی طیف وسیعی از اره ها برای هر نوع برشی را ارائه می کند. اره های دی والت شامل اره فارسی بر، اره گرد بر، اره رفت و برگشتی، اره عمود بر و اره جدید نفوذی دی والت می باشد. اره های دی والت براساس آزمایشات و تحقیقات وسیع در محل های کاری طراحی شده است.
اره فارسی بر کشویی 305 میلیمتر - DWS780
DWS780
اره فارسی بر کشویی 305 میلیمتر دی والت