ابزار برقی دی والت
با بیش از 200 ابزاربرقی دی والت برای انتخاب، همیشه می توانید ابزار درست را برای کارتان پیدا کنید. ابزارهای برقی دی والت شامل دریل، اره، پروفیل بر، فرزها و تقریبا هر ابزاری مورد نیاز شما در هر شکل که می توانید تصور کنید می شود.
ابزارهای برقی دی والت در محل کار آزمایش می شوند نه فقط برای اثبات آنها در شرایط دشوار، بلکه برای آسان تر کردن کارها. کلید ها، تنظیمات، شکل، وزن، گشتاور و دسته ها همه برای کاربران حرفه ای طراحی شده اند، به همین دلیل است که بسیاری از پیمانکاران و کاربران حرفه ای ابزار های برقی دی والت را انتخاب می کنند. ابزار های برقی دی والت برای کلیه کارها با شرایط سخت از جمله ساختمان سازی، نجاری، خراطی، برق کاری، لوله کشی و سیستم های تهویه راه حلی را ارائه داده است. دی والت دقیق و با استفاده از فناوری های اثبات شده و خلاقیت های مهم، تحت شرایطی که بیشترین متقاضی را داشته است ابزار های خود را تولید می کند. در بخش های ابزار برقی دی والت که به آن علاقه مندید جستجو کنید، ما مطمئنیم که ابزار درست را برای انجام کارتان پیدا می کنید و با ابزارتان می توانید کارها را درست انجام دهید. تضمین شرایط دشوار
پیکور 30 کیلویی - D25980
D25980
پیکور 30 کیلویی دی والت